• sl 1


 • sl 2
 • sl 3
 • sl 4
 • sl 5
 • sl 6
 • sl 7
 • sl 8
 • sl 9
 • sl 11
 • sl 12
 • sl 14
 • sl 15
 • sl 16

קומפוזיציה

נכתב על ידי Gali. Posted in מאמרים

כאשר ניתן פורמט מסויים כגון A4, יש לנצל את מלוא השטח. גם הרקע, שבמקרה זה הוא לבן, הינו חלק מהמסר. יש לשקול אם הוא תורם למסר או לא.

קומפוזיציה הינה פונקציה של גודל ומיקום של צורה מסויימת.

האווירה משתנה מקומפוזיציה לקומפוזיציה. בד"כ הדימוי הגדול יותר בפורמט הנתון נתפש יותר ע"י העין. דוגמה לכך ניתן לראות בתמונות שלהלן:

yonatan2   yonatan1

בתמונה השמאלית, פניו של הילד הרבה יותר דומיננטיות מאשר בתמונה הימנית, והן יותר קופצות לעין הצופה מאשר בתמונה הימנית.

אם אין הצדקה לשוליים, יש להתפרש על כל השטח.

הצורה יותר חזקה ודומיננטית מאשר הצבע.

העיניים הינן מוקד הפורטרט. הן מוקד ההתרחשות בפרוייקט.

פורמט גובה (Portrait) תמיד יותר חזק מפורמט רוחב (Landscape). רוחב זה מוות, שינה, פסיבי. כל מה שצומח הוא לגובה, יותר חי.

כאשר אלמנטים בתוך קומפוזיציה מקבילים לקווי הפורמט, זה יוצר מצב פסיבי, סטטיות. כל אלכסון תמיד יהיה יותר דינמי, עם תנועה, מאשר כל אלמנט מקביל.

האלכסון הסטטי ביותר הוא 45 מעלות משום שהוא מחלק את השטח לשני משולשים שווים, כפי שניתן לראות בתמונה להלן:

 45degd

גלישה של אלמנטים מהפורמט הנתון טובה לדינמיקה כי היא גורמת לצופה להשלים את המתרחש, מפתה את עין הצופה.

יש רקע ודימוי מרכזי. הרקע צריך להיות מוחלש יחסית לדימוי המרכזי בפרוייקט.

overflow juice